ANUNT – ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 DÂMBOVIŢA

ANUNŢ

Consiliul director al Asociaţiei luptătorilor din decembrie 1989 Dâmboviţa, în baza competentelor date de art. 10 din statut.

CONVOACĂ
Adunarea generală, la data de 09.09.2021 ora 16:00 în locaţia CASA SINDICATELOR din Târgovişte cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea şi aprobarea:
Programului de activitate,
Bugetului de venituri şi cheltuieli
Raportul comisiei de cenzori
2. Alegeri pentru:
Consiliul director,
Comisia de cenzori,

Candidaturile se depun la sediul asociaţiei, însoţite de cazierul fiscal şi judiciar, cu minim 48 de ore înaintea începerii lucrărilor.

Îşi pot depune candidaturile numai membrii asociaţiei care nu şi-au pierdut calitatea de membru prin:
Excludere,
Demisie,
Înscrierea în altă asociaţie de revoluţionari.

3. În caz de neîndeplinire a cvorumului statutar, adunarea generală se va reprograma la data de 09.09.2021, ora 16:30 în aceiaşi locaţie, cu aceiaşi ordine de zi.

Targoviste, 22.08.2021         

DEPARTAMENT ORGANIZARE,

Vicepresedinte, ec. Perjaru Ghiorghe

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata