ANUNȚ VÂNZARE BUNURI NR. 84/16.02.2023

Lichidatorul judiciar al SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte,  CIF R910715, J15/1169/1991, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr.16, C-42, jud. Dâmboviţa, CUI: R 910715,  J 15/1169/1991,  care face obiectul dosarului nr.6403/120/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, în continuare la anunţul nr.536/17.10.2022, publicat în ziarul local Realitatea Dâmbovițeană și în ziarul central Bursa nr.198/18.10.22,  în conf. cu hotărârea adunării creditorilor din data de 10.02.2023, organizează licitaţii publice deschise cu strigare, în vederea valorificării la preţuri de lichidare, a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I- Bunuri imobile:

  1. amplasate în Fieni, Jud. Dâmboviţa: fermă animale(întabulată maternitate scroafe), compusă din: teren 4.617 mp.(compus din: S1= 3.980 m.p. fâneaţă, plus S2= 637 mp- drum de acces); construcţia amplasată pe acest teren, fermă animal(întabulată maternitate scroafe) e: s.c.215 m.p.(). Preț total pornire vânzare teren+construcţii Fieni = 97.070 ron+TVA conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal – Legea 227/2015 modificată şi completată.

II.Vânzarea bunurilor  imobile se va face în bloc, teren plus construcția amplasată pe terenul respectiv.

III.Vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, va avea loc în data de 15.03.2023,  ora 13,00, la adresa lichidatorului judiciar, din Târgovişte, B-dul Independenței nr.30, bloc 1 I.U.P., ap.49, jud.Dâmbovița şi se va repeta  pe data de 22, 29.03.2023, 05.04.2023,  în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului judiciar dovada dreptului respectiv, până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO98BACX0000001837426000, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC GHEORGHIU COMPANY SRL, CIF: R 910715, J 15/1169/1991, cu sediul în Târgoviște, jud.Dâmbovița, la UNICREDIT BANK , SUC. CARAIMAN- Târgovişte și dovada achitării c/v. caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație, în contul lichidatorului judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ciocănel Ion, cu sediul în Dragomirești, jud. Dâmbovița, CIF:RO 34733480,  RFO: I -1077/22.05.2015, deschis la Banca Transilvania Târgoviște , cu nr.

RO 81BTRLRONCRT0310103901.

Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul de vânzare prin licitaţie şi preţurile de pornire a licitaţiei, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 – 1400. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar, tel.mobil: 0787826237, e-mail: stefjus_lichidare@yahoo.com, adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar – Cabinet Individual de Insolvenţă Ciocănel Ion – Practician în insolvenţă – jurist Ciocănel Ion.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata