COMUNĂ POTLOGI, O LOCALITATE ISTORICĂ ȘI MODERNĂ

Comună Potlogi este constituită din satele: Potlogi, Pitaru, Podu Cristinii, Românești și Vlăsceni, fiind o localitate de câmpie (Câmpia Înaltă Titu) situată în sudul județului Dâmbovița și este străbătută de pârâul Răstoaca. Vechimea așezării este atestata prin descoperirile arheologice de ceramică geto-dacică (sec. II î.Hr. – I d.Hr.) și urmele unor așezări din sec. IV d.Hr. Satul Potlogi a rămas în istorie prin reședința domnească realizată de domnitorul Țării Românești după Brâncoveanu (1688-1714), care a avut capitala la Curtea Domnească din Târgoviște. Documentul istoric din 6 februarie 1580 menționează primul proprietar al satului, Dragomir, fost mare vornic, care a cumpărat ociune (suprafețe de terenuri) de la țărani moșneni.

 

În sec. XVII sunt menționați mici boieri precum Bogdan logofătul, aici Călin Roșul, Radu aprodul și fratele său Gheorghe. În anul 1689, Constantin Brâncoveanu a devenit stăpân în sat, după cumpărarea moșiei postelnicului Dima, cu o casă în care a domnit domnitorul înainte de construirea Curții brâncovenști. Satul Potlogi a fost unul dintre locurile preferate ale voievodului muntean, pe traseul reședințelor sale: Mogoșoaia, București, Potlogi, Târgoviște, Doicești. În Cronica logofătului Radu Greceanu se amintește că Brâncoveanu vizita de dese ori Potlogiul, iar după construirea caselor domnești (palatului) venea în fiecare an cu curtea sa, uneori și oaste. Palatul princiar a fost construit în anul 1698, pentru fiul său, Constantin, cum se precizează și în pisania sa” Io Constantin Basarab voevod. Aceste case din temelia lor sunt înălţate de luminatul domn Io Constantin Basarab voevod, fiul său Constantin Brâncoveanu și la al zecelea an al domniei sale; ispravnic fiind Mihail vtori postelnic Corbeanu”.

 

Curtea avea formă rectanculară (125x180m) și era mărginită spre N de apele unui lac, iar pe cele trei laturi de un zid de incintă. Construcția, în întregime din cărămidă și tencuită, avea în interior stucaturi și parțial zugrăveli. Scările, consolele, coloanele, capitelurile și balustradele sunt din piatră bogat sulptată. Palatul, așezat central are un etaj peste soclul pivniței de plan pătrat și este în prezent într-o fază de finalizare a restaurării/conservării. Loggia este o mare încăpere cu trei coloane libere și doua adosate, cu capiteluri decorate cu volute și frunze de acant, legate cu arce și este specifil artei brâncovenești. În apropierea palatului este biserica din anul 1683, titorită de Brâncoveanu când era vel spătar în domnia lui Șerban Cantacuzino.

 

Primarul comunei Potlogi, prof. Nicolae Catrina, ne-a prezentat stadiul lucrărilor, foarte avansat, care vor reda forma inițială a palatului și a întrgului complex monumental brâncovenesc, după care va urma o organizare expozițională a specialiștilor Complexul Național Muzeal” Curtea Domnească” Târgoviște, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița, finanțatorul proiectului. Edilul șef este mulțumit sufletește și de realizarea Centrului pentru Documentare/Informare Turistică, care, deși recent înființat, a participat în parteneriat cu cele două instituții județene menționate mai sus, la expozițiile naționale de la Târgul” Expo”, Iași etc. Centrul beneficiază de o clădire nouă, proprie, logistică și specialiști cu studii superioare. De asemenea, localitatea prezintă o rețea stradală în mare parte asfaltată și cu caracteristici moderne. Menționăm și satul Pitaru, numit astfel, după rangul fostului proprietar din secolul XVIII, E.Nenciulescu pitarul (funcție de dregător), dar acesta este mai vechi, prima datare documentară cunoscută fiind 26 iunie 1596. Aici s-a născut marele pictor Nicolae Grigorescu, la 15mai 1838, în conacul lui Filip Lenș. Pe locul fostului conac a crescut un păr pe care localnicii îl numesc” pomul lui grigorescu”. Bustul pictorului realizat de sculptorul Zoe Băicoianu, și dezvelit în anul 1957, se află în centrul satului, la răscrucea drumului comunal cu cel spre cătunul Nucești-Vlăsceni.

 

Sergiu Drăpet

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata