I.S.U. NE INFORMEAZA:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

“BASARAB I”

AL JUDEȚULUI DÂMBOVIŢA

 

BULETIN INFORMATIV –  08.12.2017

 

Subiectele prezentate în cadrul conferinței:

 • Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor din competenţa ISU „Basarab I” Dâmboviţa privind creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului pe timpul sezonului rece şi în contextul sărbătorilor de iarnă 2017-2018;
 • Recomandări pentru sezonul rece (pentru populaţie);
 • Recomandări preventive pentru unităţile unde se organizează Crăciunul şi Revelionul (pentru organizatori);
 • Prelungirea parteneriatului „Împreună pentru Siguranţă”;
 • Planul de acţiune „IMPACT” pentru prevenirea producerii de accidente în care sunt implicate vehicule care transportă mărfuri şi substanţe periculoase şi îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în transporturi. 

Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor din competenţa ISU „Basarab I” Dâmboviţa privind creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului pe timpul sezonului rece şi în contextul sărbătorilor de iarnă 2017-2018

        PE LINIE DE PREVENIRE

 • efectuarea unor controale de prevenire la spaţiile de cazare (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice, cabane montane), spaţii de alimentaţie publică care organizează mese festive cu prilejul sărbătorilor de iarna, de Craciun şi Revelion, spaţii comerciale (supermarket-uri, mall-uri, hipermarket-uri), tabere de copii, lăcaşuri de cult şi ansambluri mânăstireşti la care se înregistrează, potrivit cazuisticii anterioare, afluenţă mare de persoane;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii;.
 • transmiterea către autorităţile administratiei publice locale a măsurilor minimale de prevenire a incendiilor ce trebuie cunoscute şi respectate de cetăţeni pe timpul sărbătorilor de iarnă, indicand necesitatea afişării lor la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • angrenarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în acţiuni preventive şi pentru asigurarea măsurilor aferente desfăşurării în siguranţă a activităţilor organizate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

         PE LINIE  OPERAŢIONALĂ

 • coordonarea aplicării unitare a măsurilor stabilite, colectarea, centralizarea, gestionarea şi transmiterea datelor referitoare la evoluţia situaţiei generate de fenomenele meteorologice periculoase, în scopul informarii oportune a IGSU, a autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice cu atribuţii în asigurarea funcţiilor de sprijin;
 • activarea grupei operative şi a CJCCI, după caz, în funcţie de evoluţia evenimentelor, pentru evaluarea situatiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare, în corelare cu prognozele meteorologice, coordonarea operaţională a acţiunilor de intervenţie şi asigurarea informarii operative a decidenţilor de la toate nivelurile;
 • analizarea situaţiei operative din zonele şi localităţile unde vor avea loc manifestări publice de amploare sau cu risc (specifice sărbătorilor de iarnă) stabilirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi gestionare a situatiilor de urgenţă, cu participarea tuturor structurilor cu responsabilităţi în domeniu şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale;
 • adoptarea măsurilor de avertizare a populaţiei privind iminenţa producerii unor fenomene hidro­meteorologice periculoase şi modul de comportare în asemenea situaţii, prin intermediul canalelor de comunicare mass-media, a reţelelor de socializare, precum şi publicarea unor mesaje de înştiinţare şi avertizare, respectiv distribuirea de pliante de informare;
 • verificarea sistemelor de înştiinţare/alarmare pentru asigurarea avertizării în timp util a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase. Verificarea se realizează cu precadere pe timpul exerciţiului “Miercurea alarmelor”;
 • evaluarea şi asigurarea resurselor materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor produse ca urmare a manifestărilor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase;
 • cunoaşterea situaţiei/evidenţei pacienţilor care necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) pentru adoptarea, în cadrul CJSU, a unor măsuri privind prevenirea situaţiilor de risc pentru sanatatea acestor persoane;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru identificarea, asistarea şi/sau transportul persoanelor fără adapost către spaţiile amenajate de autorităţile locale.

RECOMANDĂRI PENTRU SEZONUL RECE

(pentru populaţie)

Statistica arată că în această perioadă, a sezonului rece, majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile populaţiei au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârşi tragic, cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante, reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa cetăţenilor.

Înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală trebuie efecuată verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalaţiilor electrice, instalaţiilor de alimentare cu gaze şi instalaţiilor de încălzire centrală, eliminându-se eventualele defecţiuni sau improvizaţii, dacă este cazul;

         – sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate;

         – nu se vor depozita în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la coşurile pentru evacuarea fumului;

Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei, se interzice:

 • utilizarea mijloacelor de încălzire (de orice tip) fără a fi supravegheate sau lăsate sub supravegherea copiilor;
 • depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor sau uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare;
 • funcţionarea sobelor supraîncălzite;
 • utilizarea instalaţiilor electrice şi a consumatorilor electrici (de orice fel) cu defecţiuni sau improvizaţii;
 • suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
 • utilizarea instalaţiilor de alimentare cu gaze şi a consumatorilor alimentaţi cu gaze cu defecţiuni sau improvizaţii;
 • folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
 • transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
 • păstrarea surselor de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
 • nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
 • folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;

*   *   *

În speranţa de a mai economisi nişte bani, unele persoane îşi confecţionează sau repară singure instalaţiile de încălzire, de gaze sau electrice, recurgând la improvizaţii.

În marea majoritate a cazurilor, improvizaţiile conduc la adevărate dezastre şi tragedii, provocând explozii, incendii, explozii urmate de incendiu sau intoxicări cu monoxid de carbon, care se soldează adesea cu pierderi de vieţi omeneşti, persoane rănite şi pagube materiale importante.

         Trebuie conştientizat faptul că improvizaţiile de orice natură, în marea lor majoritate, duc la evenimente cu urmări catastrofale.

*   *   *

Prelungirea parteneriatului „Împreună pentru Siguranţă”

În acest sens, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu E.ON România şi DELGAZ GRID au convenit asupra prelungirii parteneriatului „Împreună pentru Siguranţă”, prilej cu care s-a reluat şi difuzarea campaniilor de informare preventivă.

Cu această ocazie a fost lansată pagina de Facebook RomaniaSigura prin care se doreşte ca domeniul social media să devină un motor important în informarea cetăţeanului.

*   *   *

Recomandări preventive pentru unităţile unde se organizează Crăciunul şi Revelionul (pentru organizatori).

 • numărul persoanelor participante să nu depaşească capacitatea maximă admisă;
 • culoarele şi căile de evacuare să fie menţinute libere, să fie marcate şi iluminate corespunzator;
 • asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 • evitarea suprasolicitării instalaţiilor electrice sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;
 • afişarea planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă;
 • în locaţiile izolate, din zona montană, se vor asigura rezerve de hrană, apă, medicamente cât şi dotarea cu generatoare de curent şi carburant suficient.

         Jocurile de artificii se organizează numai cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi intervenţie (personal, mijloace tehnice, etc.)

         Înainte de a părăsi spaţiul comercial, biroul sau locuinţa şi după terminarea evenimentului (pentru organizatori) verificaţi instalaţia electrică, instalaţia de alimentare cu gaze şi mijloacele de încălzire, asigurându-vă că:

 • nu aţi uitat mijloace de încălzire electrice sau alţi consumatori electrici sub tensiune;
 • aţi oprit alimentarea cu gaze a sobelor sau a aparatelor de gătit;
 • aţi stins focul în sobele alimentate cu combustibil solid.

În această perioadă, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. “Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa v-a desfăşura o serie de activităţi preventive la unităţi de turism şi alimentaţie publică, precum şi la bisericile şi mănăstirile din judeţ. Cu această ocazie, se face şi instruirea factorilor de răspundere şi a personalului angajat privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor.

Toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în această perioadă, care sperăm să fie cât mai puţine, pentru ca cetăţenii dâmboviţeni să petrecă în linişte şi siguranţă sărbătorile de iarnă.

 Planul de acţiune „IMPACT” pentru prevenirea producerii de accidente în care sunt implicate vehicule care transportă mărfuri şi substanţe periculoase şi îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în transporturi.

În această perioadă, împreună cu I.P.J. Dâmboviţa, la nivelul judeţului se desfăşoară acţiuni comune în cadrul “Planulul de acţiune „IMPACT” pentru prevenirea producerii de accidente în care sunt implicate vehicule care transportă mărfuri şi substanţe periculoase şi îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în transporturi”.

Prin aceste acţiuni, care se desfăşoară la nivel naţional, se verifică respectarea condiţiilor de depozitare, transportare şi destinaţie a acestor tipuri de mărfuri.

Până în acest moment ISU “Basarab I” Dâmboviţa a participat la 3 acţiuni comune cu IPJ Dâmboviţa.

Prin aceste exerciţii de recunoaştere şi antrenament, pompierii au ca obiective principale: verificarea timpilor de răspuns; identificarea tipurilor de substanţe transportate (în baza plancardelor şi etichetelor de pericol de pe vehicul şi antrenarea forţelor de intervenţie cu privire la modul de acţiune în astfel de situaţii.

 COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

32,361 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>