ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/NEGOCIERE DIRECTĂ NR. 27/16.01.2023

C.I.I. CIOCĂNEL ION,  în calitate de lichidator judiciar al S.C. RUSTICAINVEST S.R.L. , C.U.I. 17080047 – J15/1206/2004,  societate în faliment conform Legii nr.85/2014, dosar nr.3056/120/2015, Tribunalul Dâmbovița, organizează în continuare la anunțurile publicate anterior, licitaţii publice deschise cu strigare  în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii, amplasate  în Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr.13, Judeţul Dâmboviţa:

I.Mijloace fixe: preţ pornire licitație total mijloace fixe 36.799,88 lei + TVA calculată în conf. cu prevederile legale în materie.

  1. Mij. Fixe de natura obiectelor de inv.: preţ pornire licitație total II- mij. fixe de nat. obiectelor de inventar 18.940,35 lei + TVA calculată în conf. cu prevederile legale în materie.

III. PROPRIETĂȚI  IMOBILIARE :

  1. 9032-Teren intravilan -4017m.p. şi construcţiile amplasate pe acest teren: 9032 -C1-Unitate îmbuteliere vin-S.c.d.- 485,11 m.p; 9032-C2-Unitate îmbuteliere vin- S.c.d 974,79 m.p.; 9032-C4- Atelier mecanic- S.c.d 79,4 m.p, 9032-C5- Magazie centrală- S.c.d 75,37 m.p., 9032-C6- Depozit- S.c.d 240,43 m.p. , 9032-C7- Staţie filtrare- S.c.d 59,5 m.p.;
  2. 9033-Teren intravilan-1109 m.p. şi construcţiile amplasate pe acest teren: 9033-C3-Clădire birouri şi platformă cântar basculă-S.c.d.34,37 m.p.; 9033- C8-Baracă metalică-S.c.d. 72 m.p.
  3. Teren-intravilan-5.184m.p.

Preţ total pornire licitație proprietăţi imobiliare III( A+B+C)= 1.424.788,91 lei + TVA calculată în conf. cu prevederile legale în materie.

PREȚ TOTAL GENERAL PORNIRE LICITAȚIE PENTRU VÂNZARE ÎN BLOC( I+II+III) = 1.480.530  LEI + TVA calculată în conf. cu prevederile legale în materie.Vânzarea bunurilor se va face în bloc,  prin licitaţie publică  deschisă cu strigare, care va avea loc în data de 14.02.2023, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 I.U.P., ap.49, jud. Dâmbovița şi se va repeta  pe data de: 28.02.2023,  14, 28.03.2023, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră.Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei/neg. directe, plata cauțiunii urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO44BTRLRONCRT0395224201 ,  deschis de lichidatorul judiciar, la Banca Transilvania,  sucursala Târgovişte,  pe numele S.C.RUSTICAINVEST S.R.L.,  C.U.I.  17080047,  nr. de înregistrare la Registrul Comerțului-J15/1206/2004. Relaţii suplimentare la lichidator – C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 I.U.P., A, ap.49, jud. Dâmbovița, Tel.: 0787826237, e-mail: stefjus_lichidare@yahoo.com, adresă web: www.stefjus.ro

Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel Ion.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata