COMUNICAT ASOCIAȚIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 – DÂMBOVIȚA

COMUNICAT

Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 – Dâmbovița

cu sediul în Târgoviște, str. Tricolorului, nr.1, Palatul Administrativ, cam.18

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, la data de 18.03.2022 ora 16, în locația CASA SINDICATELOR cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea – Programului de activitate – Raportul comisiei de cenzori – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

2. Modificare Act Constitutiv – Modificare statut conform prev. O.G.26/2000 cu modificările și completările ulterioare – Modificare componența Organului de Conducere și control al asociației

3. Prezentarea și aprobarea – Programului de activitate pe anul 2022 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

4. Diverse Candidaturile pentru Organul de conducere și Control al asociației se depun până la data de 17 martie 2022 la sediul asociației, însoțite de :

– Copie Carte Identitate (CI)

– Dovada calității de membru al asociației prin adeziune actualizată și plata cotizației pe anul în curs

– Cazier judiciar și fiscal

Au acces în sală numai persoanele înscrise în Registrul de Evidență al asociației

în caz de neîndeplinire a cvorumului statutar ADUNAREA GENERALĂ se va reprograma la data de 22.03.2022 la aceeași oră, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi Târgoviște 28.02.2022 Departament Organizare

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata